नानु पौडेल, बिराटनगर ४ मोरङ

आन्दोलन जरुर आवश्यक छ।
अती आवश्यक छ ।

संसारको हरेक कुना हल्लिने गरि।
हरेक मुटु चस्किने गरि ।
पुरुष विरुद्ध होईन,बलत्कारि विरुद्ध ! पुरुष विरुद्ध होइन ,

निच सोचाई विरुद्ध !
पुरुष विरुद्ध होईन,
बलत्कारको वातावरण मिलाउने विरुद्ध !
बलत्कार गर्ने लाई बलत्कारि भनेर पुरुषलाई नजोडेर!!

आन्दोलन जरुर आवश्यक छ। संसारको हरेक कुना हल्लिने गरि।           

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *